Meny

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner är ett utvecklingsarbete som pågår mellan 2018-2021 med fem deltagande kommuner i Norrbotten; Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Gällivare. Det övergripande syftet är att erbjuda kommunerna ett processtöd och kunskapsstöd i arbetet med att implementera den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet lanserades 2006 av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Deklarationen understryker vikten av ett medborgarperspektiv, där medborgarnas behov står i centrum och lika tillgång till och lika bemötande inom kommunala verksamheter säkerställs. Dessutom betonas att jämställdhet behöver integreras i organisationens ordinarie beslutsprocesser och verksamheter. Samtliga kommuner och Region Norrbotten har undertecknat jämställdhetsdeklarationen (2014). Målsättningen är att Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län. 

Utvecklingsarbetet drivs av Norrbottens Kommuner. Projektet delfinansieras av Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd genom hela arbetet. Utifrån deltagande kommuners behov och utmaningar i jämställdhetsarbetet genomförs aktiviteter och insatser som ska konkretisera den europeiska deklarationen för jämställdhet. Fokus ligger på att pröva nya arbetssätt och skapa långsiktiga processer, med avstamp i tidigare kunskaper och erfarenheter.

Luleå tekniska universitet bidrar med vetenskapligt kunskapsstöd för att säkerställa kvaliteten och systematiken i utvecklingsarbetet.

Kommuner som deltar i projektet

.