Meny

Kurs i MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning äldre, 65 år och uppåt. nov/dec 2023

Datum: 07 december 00:00 - 08 december 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada, och hjärt- och lungräddning. Men det är större sannolikhet att du träffar någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv vill vi öka kunskapen om psykiska besvär. Därför bjuder Norrbottens Kommuner tillsammans med Region Norrbotten in till kurs i Första hjälpen psykisk hälsa, Mental Health First Aid (MHFA). Kursen är baserad på vetenskaplig evidens samt experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer. Utbildningen leds av certifierad instruktör.

Tid
30 november, 1 december och 7, 8 december 2023 kl. 08.30-12.00 alla dagar

Plats
Digitalt via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare
Antalet platser är begränsat till 20 deltagare

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har kontakt med äldre. Kanske arbetar du inom hemtjänst eller äldreomsorg, är aktiv inom föreningslivet, arbetar i en miljö där du möter människor eller är anhörig. 

Utbildare
Cecilia Wagenius

Program
Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanligare bland äldre. Fokus i kursen är handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med någon form av psykisk ohälsa, men vi tar även upp olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa.
Kursen består av korta föreläsningar, filmvisning och gruppdiskussioner. Du får även en handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Avgift
Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av nationella medel för länets arbete med suicidprevention.
OBS att anmälan är bindande (platsen kan överlåtas till annan om det meddelas), då vi, och alla kursdeltagare, är beroende av att veta att kursen kan genomföras.
Avanmälan efter anmälningstidens utgång och om anmäld deltagare uteblir debiteras den faktiska utbildningskostnaden om 2000 kr/person exkl. moms.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid allt för få deltagare.

Anmälan
Anmäl dig via den gröna knappen "Anmäl dig här" nedan 
Sista datum för anmälan är 15 november 2023

Litteratur
Kursmanual skickas ut i samband med kursen.
OBS! Ange i anmälan den adress dit studiematerialet ska skickas till.

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
tel. 070-508 92 63 e-post: linda.lundholm@kfbd.se