Meny

Länsträff i överförmyndarfrågor 11-12 oktober 2023

Datum: 11 oktober 12:00 - 12 oktober 13:00
Plats: Kust hotell Piteå

Välkommen på länsträff i överförmyndarfrågor för Norrbotten och Västerbotten. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa kontakt med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder. Vid denna träff ges stort utrymme till att lyfta frågeställningar.

Tid
Onsdag 11 oktober 2023 till torsdag 12 oktober 2023 med början dag ett kl.12.00 med lunch och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

Plats
Kust hotell Piteå

Målgrupp
Överförmyndare, ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnder samt handläggare

Program

11 oktober

12:00-13:00 Lunch, Kust hotell Piteå
13:00-13:10 Praktisk information
13:10-14:30 Länsstyrelsen
14:30-15:00 Fika
15:00-17:00 Erfarenhetsutbyte
18:30- Middag Kust hotell

12 oktober
08:00-08:30 Uppföljning erfarenhetsutbyte
08:30-09:00 Information från länsombud
09:00-10:00 Kalle Larsson
10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 Kalle Larsson
12:00- Lunch

Avgift
1750 kr (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.

Boende
Vi har reserverat ett antal rum på Kust hotell Piteå samt Skoogs City BNB. Du som deltagare på konferensen bokar och betalar för ditt boende själv. Mer information om hur du kan boka ditt boende finns i anmälan.

Anmälan
Anmäl dig via "grön knapp" nedan.
Sista dag för anmälan den 8 september 2023.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna mellan kommunerna då det är begränsat antal platser.

För mer information om anmälan kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner linda.lundholm@kfbd.se

För mer information om innehållet kontakta:
Annica Lindberg, Piteå kommun annica.lindberg@pitea.se