Meny

Medarbetare

Ami Cain

Projektledare Yrkesresan

Telefon: 070-213 90 42
E-post: ami.cain@kfbd.se

Ann Wennerkull

Förvaltningsledare samordnad planering

Telefon: 076-117 34 00​
E-post: ann.wennerkull@kfbd.se

Ann-Christin Aspvik

Förbundsstrateg Hållbar tillväxt

Telefon: 070-508 28 01
E-post: ann-christin.aspvik@kfbd.se  

Annica Henriksson

Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad

Telefon: 070-693 54 85
E-post: annica.henriksson@kfbd.se

Benitha Eliasson

Vetenskaplig ledare Social välfärd

Telefon: 070-693 14 98
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

Catarina Lundqvist

Vetenskaplig ledare Utbildning och lärande
FoUI-samordnare

Telefon: 070-693 54 33
E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Eva Lakso

Avdelningschef Social Välfärd

Telefon: 070-693 54 17
E-post: eva.lakso@kfbd.se

Helena Asklund

Utvecklingsledare Psykisk hälsa och Kvinnofrid

Telefon: 070-693 54 77
E-post: helena.asklund@kfbd.se

Ingegerd Skoglind-Öhman

Utvecklingsledare inom social välfärd

Telefon: 070-601 59 53
E-post: ingegerd.skoglind-ohman@kfbd.se

Johan Hörnemalm

Vetenskaplig ledare innovation och hållbar utveckling

Telefon: 070-600 13 74
E-post: johan.hornemalm@kfbd.se

Kajsa Myrberg

Förbundsdirektör

Telefon: 070-242 72 11
E-post: kajsa.myrberg@kfbd.se

Karin Forsman

Utvecklingsledare Utbildning och lärande

Telefon: 070-601 19 56
E:post: karin.forsman@kfbd.se

Lars Sandström

Stabschef

Telefon: 070-578 38 53
E-post: lars.sandstrom@kfbd.se

Linda Lundholm

Kurs och konferens

Telefon: 070-508 92 63
E-post: linda.lundholm@kfbd.se

Lucas Nordlund

Utredningsstrateg

Telefon: 076-133 80 71
E-post: lucas.nordlund@kfbd.se

Stina Karlsson

Utvecklingsledare kompetensförsörjning

Telefon: 070-508 07 33
E-post: stina.karlsson@kfbd.se 

Thomas Lindmark

Information och säkerhet

Telefon: 070-666 53 38
E-post: thomas.lindmark@kfbd.se

Ulrika Larsson

Förbundssekreterare

Telefon: 070-693 54 29
E-post: ulrika.larsson@kfbd.se

Åsa Heikkilä

Utvecklingsledare Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg och länssamordnare Nära vård

Telefon: 070-508 06 63
E-post: asa.heikkila@kfbd.se

Åsa Sturk

Ekonomi och personal

Telefon: 070-6935498
E-post: asa.sturk@kfbd.se