Meny

Min plan nominerad till Götapriset

Sedan Min plan infördes i Norrbotten har antalet vårddygn för utskrivningsklara patienter minskat med 12000 dygn. Det motsvarar drygt 85 miljoner kronor i vårdkostnader. Dessutom har patienternas delaktighet i samordnade planeringsmöten ökat med 30 procent. Nu nomineras Min plan, som Sveriges bästa utvecklingsprojekt, till Götapriset.

I början av 2018 trädde en ny lag i kraft som förändrar hur man planerar och arbetar med en patients kort- och långsiktiga behov i samband med utskrivning från sjukhus. Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har tillsammans med länets 14 kommuner, Luleå tekniska universitet och Tieto arbetat för att utveckla arbetsprocesserna och göra den samordnade individuella planen tillgänglig för patienterna. Norrbotten var först i landet med att visa den samordnade planen för patienten via journalen på 1177.se. Min plan har varit delfinansierat via EUs strukturfonder.

Antalet vårddygn för utskrivningsklara patienter minskar tack vare utveckling och breddinförande av nya arbetsprocesser, nya rutiner, roller och ansvar, nya processanpassade IT-stöd och distansöverbryggande teknik.

– Min plan har verkligen gjort skillnad. Vi har gått från att ha legat på ett snitt på 1700 utskrivningsklara vårddygn/månad till ungefär 700 utskrivningsklara vårddygn/månad, säger Sofi Nordmark, projektledare inom Region Norrbotten.

I arbetet med Min plan har man också flyttat 80 procent av vårdplaneringsmötena till att äga rum efter utskrivningen. Tidigare skedde de under patientens sjukhusvistelse. När patienten hinner hämta kraft, landa i sin hemmiljö och reflektera över sina resurser och behov ökar möjligheten att orka vara delaktig i planeringen av vård, stöd och omsorg.

Min plan använder distansöverbryggande teknik vilket ökar både personalens och patientens möjligheter att närvara vid planeringsmöten. Dessutom minskar resandet och därigenom koldioxidutsläppen samtidigt som restid och kostnader sparas.

Min plan kommer att presenteras på Kvalitetsmässan 12–14 november på Svenska mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Förra året vann Min plan Lilla IT i vården-priset.

 

Om Götapriset

Götapriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor.

Vinnaren av Götapriset utses av en jury bestående av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Bakom Götapriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information gällande Götapriset kontakta:

Maria Swahn
Kvalitetsmässan
031-708 80 52 eller maria.swahn@svenskamassan.se

För mer information om Min plan projektet kontakta:

Sofi Nordmark
Projektledare, Region Norrbotten
072-2449167 eller sofi.nordmark@norrbotten.se

Karin Sundström
Projektledare, Norrbottens Kommuner
070-6935418 eller karin.sundstrom@kfbd.se

07 Maj 2019