Meny

Norrbottens Kommuner vill se fortsatt statligt stöd till kommunerna för att utveckla näringslivsklimatet

Sedan 2018 har Tillväxtverket betalat ut ett stöd om 1,7 mkr per år som stöd för näringslivsutveckling till mindre kommuner i glesa geografier. Det avser 39 kommuner i inlandet från Värmland i söder till Norrbotten i norr. För Norrbottens del har 12 av länets kommuner fått ta del av stödet. Det är endast Luleå och Piteå som inte tillhör det som är utpekat som stödområdet A som ej omfattats av bidraget. Det finns inget beslut om medel efter 2024 och därför har Norrbottens Kommuner riktat en skrivelse till landsbygds och infrastrukturdepartementet och finansdepartementet med en begäran beslut om fortsatt stöd. 

Skrivelse >>

24 Maj 2024