Meny

Handläggning med barnet i centrum


Kursen består av fyra kursdagar, fördelade på två tillfällen med några veckors mellanrum.

År 2022

 • Dag 1 och 2 genomförs den 19 och den 20 oktober på Sunderby Folkhögskola.
 • Dag 3 och 4 genomförs digitalt den 23 och 24 november.

År 2023

 • Dag 1 och 2 genomförs den 19 och 20 april på Sunderby Folkhögskola. 
 • Dag 3 och 4 genomförs digitalt den 10 och 11 maj. 

Kursens innehåll i korthet

Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med fokus på barnrättsperspektivet och yrkesrollen.

Integrerat i kursen ligger grundutbildning i BBIC - Barns behov i centrum - en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Efter kursen ska du ha fått en förståelse för de olika stegen i handläggningen av barn och unga-ärenden och kunna använda BBIC:s stödmaterial och dokumentationsstöd.

Kursens upplägg

Kursen är uppbyggt på tre huvuddelar:

 1. Förberedelse
  Förberedelsen är obligatorisk och du behöver ha genomfört den innan kursdagarna äger rum. Räkna med att det tar två dagar att förbereda dig - vad du ska göra hittar du i form av en checklista inne på Yrkesresans plattform.
 2. Kursdagar
  Det är totalt fyra kursdagar, uppdelade på två tillfällen med några veckors mellanrum. Du hittar mer information om kursdagarnas innehåll inne på Yrkesresans plattform. 
 3. Fördjupning
  Fördjupning efter kurs blir aktuellt efter att du har varit på kursdagarna. I fördjupningen hittar du förslag på uppgifter som du kan göra för att lära dig mer om olika teman eller för att omsätta det du lärt dig till praktiken. Läs mer om detta inne på Yrkesresans plattform.

Anmälan

För att anmäla sig till kursen behöver man arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården och ha ett konto till Yrkesresans plattform, det är där du anmäler dig till kursen. Kontot skapas av en arbetsledare eller chef inom socialtjänsten. Yrkesresans plattform >>


Uppdaterades 2022-11-11