Meny

Kulturberedningen

Kulturberedningen har uppdraget att samordna kulturfrågor mellan kommunerna och Region Norrbotten. Kulturberedningen är också ett beredningsorgan för regionstyrelsen i Norrbotten.

Kommunerna och Region Norrbotten representeras av åtta politiker var. Dessutom utser Region Norrbotten en ordförande.

 

Beredningen gör bland annat förslag till Kulturplan för Norrbotten. Det är ett verktyg för kulturlivets utveckling i länet. Här beskrivs förslag till prioriteringar av insatser på såväl kort som längre sikt. Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialogform av politiker från Region Norrbotten och kommunerna. I dialogen deltar också tjänstepersoner och andra aktiva kulturaktörer inom olika konstformer som dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, och film. Fokusområden är Barn och unga, Nationella minoriteter och urfolk, Civila samhället med flera.

 

Beslut om Kulturplan för Norrbotten fattas av Regionstyrelsen.

Ledamöter

För Region Norrbotten

 

För Norrbottens Kommuner

Anders Lundqvist, (S), Piteå
Anne Jakobsson, (S), Överkalix
Emilie Nybom, (S), Luleå
Catarina Ask, (MP), Boden
Stefan Sydberg, (M), Kiruna
Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare
Britt-Inger Nordström, (S), Kalix
Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur