Meny

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Samverkansberedningen är en arena där gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan kommunerna och regionen i Norrbotten fungerar och ytterligare förbättras.

Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

  • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
  • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och landstinget
    Prioritera mellan utvecklingsområden
  • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus
  • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation
  • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått
  • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor
  • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola

2022 är sammanträdesdatum 11 februari, 10 maj, 31 augusti och 11 november.

Ordinarie ledamöter Norrbottens Kommuner

Beatrice Öman (S), Boden, Ordförande
Anna Lundberg, (S), Älvsbyn
Christina Wallström, (S), Arjeplog
Sven-Gösta Pettersson, (S), Piteå
Sven Nordlund, (MP), Kalix
Annica Henelund, (C), Kiruna
Louise Mörk, (S), Piteå
Niklas Olsson, (M), Haparanda
Birgitta Larsson, (S), Gällivare 

Ersättare:
Emma Engelmark, (S), Luleå
Ingrid Tagesdotter (V), Arvidsjaur
Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog
Bodil Wennerbrandt Sevastik, (S), Luleå
Barbro Rantatalo, (S), Pajala
Kerstin Hellgren-Tobiasson, (S), Jokkmokk
Janne Lind, (C), Haparanda
Nihad Zara, (M), Luleå
Anne Jakobsson, (S), Överkalix

Ordinarie ledamöter Region Norrbotten

Kenneth Backgård (SJVP)
Erika Sjöö (SJVP)
Linda Frohm (M)
Kurt-Åke Andersson (C)
Anders Öberg (S)
Elisabeth Lindberg (S)
Johannes Sundelin (S)

Ersättare
Johnny Åström (SJVP)
Doris Messner (SJVP)
Monika Hedström (M)
Nils-Olov Lindfors (C)
Lennart Åström (S)
Ann-Sofie Isaksson (S)
Ia Uvberg (S)