Meny

Innovation i kommunal verksamhet

Större satsningar har gjorts nationellt de senaste 10 åren för att främja innovation i offentlig sektor. I projektform har s.k. idéslussar och innovationsstödjande arbetssätt testats i olika kommuner runtom i landet. Erfarenheter från dessa satsningar har spridits genom SKR och Vinnova. Återkommande forum för erfarenhetsdelning utgörs i övrigt av Dela Digitalt och den årliga Innovationsveckan.

Under 2021 och 2022 genomförde Norrbottens Kommuner FoUI ett lärprojekt i pilotform som handlade om innovationsarbete i kommunal verksamhet. Lärprojektet riktade sig till tjänstepersoner i utvecklingsroller och byggde på medskapande och erfarenhetsutbyte utifrån lokala exempel, varvat med inspel från inbjudna gäster.

Sedan 2019 finns det en standard med riktningsgivande principer som stödjer ett systematiskt och långsiktigt arbete med innovationsförmåga i organisationer. Denna standard har testats även i offentlig verksamhet och kan utgöra ett stöd för att styra, leda och organisera innovationsarbete.


Tips på länkar för mer information:


Uppdaterad: 2023-10-10