Meny
Norrbottens Kommuner fasad.jpg

Om oss

Vi är en intresseorganisation som ägs av Norrbottens 14 kommuner.

Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad röst, hemma och ute i världen. 

Vår verksamhetsidé

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling såväl i ett nationellt- som internationellt perspektiv.