Meny
23454769 Water Pouring In Woman Hand On Nature Background

Samverkans- och stödstruktur

Som länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) är vi är en länk mellan kommunerna, regionala och nationella aktörer i det strategiska arbetet och i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.


Vi representerar länets kommuner i ett antal nationella nätverk och vi leder och deltar i olika nätverk och arbetsgrupper i länet. Den länsgemensamma samverkan med andra regionala aktörer - som Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och lärosäten - är också en stor del av vårt uppdrag. 


Uppdaterad 2023-09-25