Meny
Lulea Siluett Vit Bg

Trygghetskonferensen 2023 "Tillit i en orolig tid?"

Välkommen till Trygghetskonferensen 2023! Den 22-23 mars är det dags för den sjätte konferensen i ordningen på Kulturen hus i Luleå. Anmäl dig redan nu!

Kort om programmet

Dagarna kommer att innehålla plenumföreläsningar och valbara seminarier på olika teman kopplade till trygghet och tillit. Vi kan stolt presentera Emma Frans, författare och forskare, Jenny Deschamps-Berger, försvarshögskolan samt Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare  vid Göteborgs universitet som några av föreläsarna. Konferensen modereras av Hanna Gerdes, människorättsjurist. Justitieminister, Gunnar Strömmer inleder konferensen. 

Programmet presenteras här >>

Anmäl dig till konferensen här >>


Varför en konferens om tillit?

Trygghet är en av grundbultarna i demokratin och den svenska välfärden. Stat, kommuner och regioner strävar gemensamt efter att möta medborgarnas krav på ett tryggt samhälle. Grunden i ett hållbart och trygghetsskapande arbete är att kunna samverka och agera tillsammans och det vill konferensen ta fasta på.

Temat för kommande konferens är "Tillit i en orolig tid?". 
Tillit är en baskomponent i samhällskontraktet mellan offentliga aktörer och medborgarna. 
Konferensen tittar närmare på vilka konsekvenser bristande tillit får för samhället. Vad innebär det för den upplevda tryggheten och på längre sikt för livsvillkoren för medborgarna? Och hur kan vi utveckla vårt trygghetsskapande arbete för att stärka tilliten?

Mer om Trygghetskonferensen

Trygghetskonferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner och Rättighetscentrum Norrbotten.

För vem?
Konferensen vänder sig till dis som arbetar med trygghetsskapande åtgärder inom myndighet, kommun, region, näringsliv eller civila samhället. Kanske arbetar du brottsförebyggande , med hållbar samhällsutveckling och planering, beredskapsfrågor eller frågor som rör mänskliga rättigheter? Då tror vi att Trygghetskonferensen är något för dig!

För en inblick i Trygghetskonferensernas upplägg - ta gärna del av information om tidigare konferenser:

Tidigare föreläsningar

Lars Trägårdh
Se föreläsningen >>

Edna Eriksson
Se föreläsningen >>

Misse Wester
Se föreläsningen >>

Kontakta oss

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
mats.burman@lansstyrelsen.se
010-225 52 57
Kristine Lejonklou
Länsstyrelsen Norrbotten
kristine.lejonklou@lansstyrelsen.se
010-225 54 39
Johan Hörnemalm
Norrbottens Kommuner
Kristina Lantto
Polismyndigheten
kristina-e.lantto@polisen.se
010-568 35 30
Robert Pedersen
J-O Madeleine Ågren
Rättighetscentrum Norrbotten
jan-olov.madeleine.agren@sensus.se
0920-25 99 81