Meny

North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens gemensamma Brysselkontor. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan samt lyfta fram det mervärde som regionen bidrar med.

North Swedens främsta uppgift är påverkansarbete och att driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden har sitt kontor i Bryssel

North Sweden European Office
North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och har varit ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Från den 1 januari 2020 har  Region Västernorrland, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Handelskammaren Mitt samt Mittuniversitetet gått med i North Sweden European Office. Genom ett gemensamt Europakontor stärker vi ytterligare norra Sverige att ta del och påverka viktiga policyområden i EU av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i norra regionen.