Meny
Bild Yrkesresan Huvudbild (1)

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att genom Yrkesresan skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.

Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Detta genom att bästa tillgängliga kunskap samlas i Yrkesresan och tillgängliggörs för socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt. Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner. Yrkesresan blir således ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. Kommunernas efterfrågan och finansiering är drivkraften i Yrkesresan. Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna och ansvarar för att kommunicera, samordna och implementera Yrkesresan i respektive län. Norrbottens Kommuner är länets RSS-struktur.

Kontaktperson Norrbottens Kommuner

Ami Cain 
Telefon: 070-213 90 42
E-post: 


Sidan uppdaterad 2022-03-28