Meny

Tillväxtberedning

Norrbottens Kommuners och Region Norrbottens gemensamma beredning i det regionala strategiarbetet. Tillväxtberedningen ska företräda regionen för tydligare politisk vägval, påverkan och inflytande i strategiska tillväxt- och infrastrukturfrågor.

Genom tillväxtberedningens politiska ställningstaganden ska sedan politiker i Region Norrbotten, i Strukturfondspartnerskapet och i Styrkommittén för Interreg IV A Nord gör strategiska vägval för förverkligande av regionens tillväxtpolitik.

Tillväxtberedningen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare - 7 från landstinget och 6 från kommunerna.
Rapportörer inom Europaforum adjungeras till styrelsen.

Ordförandeskapet och sekretariatet är roterande. Under 2021 innehar Norrbottens Kommuner ordförandeskapet och sekretariatet.

Kontakt med Tillväxtberedningen:
Ann-Christin Aspvik, Norrbottens Kommuner, 070-508 28 01