Meny

Sweden Emilia Romagna Network - SERN

SERN - Sweden Emilia Romagna Network är ett nätverk som startades mellan Sverige och Italien, med regionen Emilia Romagna. Det är ett bilateralt nätverk för samarbete mellan kommuner, regioner samt andra aktörer på regional och lokal nivå.

Idag har nätverket 55 medlemmar varav 26 är svenska medlemmar från Västra Götaland, Norrbotten och Östergötland.

Sern.eu

SERN:s generalförsamling är nätverkets viktigaste årliga evenemang då alla medlemmar träffas för seminarier, erfarenhetsutbyten, projektsamordning och projektutveckling parallellt med generalförsamlingens möte.

Emilia Romagna är en av Italiens mest dynamiska regioner, både socialt och ekonomiskt. Alla svenska medlemmarna har därför funnit stort intresse och värde i att samarbeta med aktörer i Emilia Romagna. SERN;s styrelse har beslutat att utvidga samarbetet med andra länder inom EU genom att ta in partners från andra länder.

SERN har sedan dess formella etablering i januari 2005 utvecklats till ett nätverk med EU-projektsamarbeten samt erfarenhetsutbyten inom flertalet områden. Norrbottens Kommuner är engagerad i detta nätverket där internationella relationer på gräsrotsnivå är nyckelordet. Förbundet har bl.a. varit samarbetspartner tillsammans med SERN, Spanien och Finland i ett EU projekt som syftar till att utbilda tjänstemän att förädla idéer och ta fram projekt för ett ökat transnationellt samarbete.

I Norrbotten är Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och 5 kommuner; Luleå, Kalix, Jokkmokk, Boden, Piteå, medlemmar i nätverket. Kommunerna är involverade i samarbeten inom områden som utbildning, energi, kultur, sociala sidan, entreprenörskap och turism/småskalig livsmedelsproduktion.

Styrelsen i SERN består av 11 politiker från Italien och 11 politiker från Sverige. Ordförandeskapet varvas och nu är Lubiano Montaguti, Forli, Italien ordförande. Från Norrbotten finns 4 st representanter i SERN:s styrelse; Kent Ögren, Glenn Berggård, Carina Sammeli och Ann-Katrine Sämfors.

Mer information, kontakta Anita Lindfors, 070-583 58 07