Meny

Samverkan för stärkt innovationsförmåga

Många av de samhällsutmaningar som kommuner möter är komplexa och det blir allt viktigare att utveckla samverkansformer som kan bidra till hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Kommuner har viktiga roller att skapa förutsättningar för samarbeten, samverkan och partnerskap där resurser och kompetenser kan samlas och gemensam problemlösningsförmåga byggs. I sektorsövergripande samarbeten kan även tilliten och tryggheten i samhället stärkas.

I länets regionala utvecklingsstrategi pekas sektorsövergripande mötesplatser ut som centrala. Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att skapa förutsättningar för förflyttning så att samhället kan ställa om i en hållbar riktning där kloka avvägningar görs med ändliga resurser.


Exempel på initiativ där innovationsförmåga och samhällsnyttiga lösningar byggs genom samverkan:


Uppdaterad: 2023-10-10