Meny

MI-utbildning 22-23 februari samt 29 februari-1 mars 2024 (4 dagars utbildning)

Datum: 23 maj 09:30 - 31 maj 15:30
Plats: Scandic hotel Luleå

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing MI), är en evidensbaserad metod som använder ett speciellt sätt att samtala med människor, med syfte att förstärka deras egen motivation och engagemang till förändring. Metoden används inom många områden bla. vid rådgivning och behandling.

Tid
23-24 maj samt 30-31 maj 2024 (4 dagars utbildning)

Plats
Scandic hotel Luleå

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare
Ann-Charlott Lidfors. Kursledaren är medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Program
Utbildningen startar torsdag 23 maj kl. 09.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca. kl. 16.30. Fredag 24 maj fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca. kl. 15.30. För dagarna 30-31 maj gäller samma hålltider.

Avgift
För kommun och regionanställd: 5.200 kr/deltagare (exkl.moms). Övriga 6.200 kr/deltagare (exkl. moms) I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer bokning av detta samt fakturering på egen hand. Kursavgiften faktureras i efterhand. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Sista dag för anmälan
22 april 2024. Begränsat antal platser!

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen, alternativt byta datum vid för få antal deltagare.

För övrig information kontakta; Linda Lundholm på Norrbottens Kommuner, e-post linda.lundholm@kfbd.se