Meny

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i socialtjänsten

Datum: 04 mars 00:00 - 30 maj 15:30
Plats: Sunderby Folkhögskola dag 1 och 3, Digitalt via Teams dag 2.

Välkommen till en utbildning i workshopformat där ni får möjlighet att komma igång eller få stöd i ert arbete med individbaserad systematisk uppföljning (ISU).

Utbildningen består av tre tillfällen där deltagarna mellan tillfällena genomför en uppföljning utifrån en frågeställning som är aktuell för verksamheten. Deltagarna får lära sig mer om ISU, dvs. att samla in, sammanställa och analysera data från den egna verksamheten. Resultatet kan sedan användas för att utveckla och förbättra verksamheten. Under utbildningen erbjuds stöd och handledning. Läs mer om utbildningen här

Tid
13 februari 10.00-15.30 Sunderby Folkhögskola
16 april 10.00-15.30 digitalt
30 maj 10.00-15.30 Sunderby Folkhögskola  

Plats
Se ovan på respektive datum

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till utvecklare och andra stödfunktioner samt verksamhetsnära chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med systematisk uppföljning i socialtjänsten.

Program
Skickas ut innan utbildningen

Avgift
3500 kr exkl. moms/person för hela utbildningsserien. 
Upp till tre personer från samma enhet/arbetsplats erbjuds att delta i utbildningen till priset av en person. För att ta del av detta erbjudande måste alla personer vara registrerade i samma anmälan, följ instruktioner på anmälningssidan.

Anmälan
Anmäl dig senast 17 januari 2024.

Då antalet platser är begränsat och vi vill erbjuda alla kommuner möjlighet att delta så ska anmälan ske i samråd med socialchef och/eller socialförvaltningens ledningsgrupp.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.

Utbildare
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Norrbottens Kommuner

Har du frågor om programmet, kontakta:
Benitha Eliasson, Norrbottens Kommuner: benitha.eliasson@kfbd.se

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner: linda.lundholm@kfbd.se