Meny

Ett självständigt liv (ESL)


ESL är en socialpedagogisk metod för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att ge personer ökade möjligheter till ett självständigt liv. I den här utbildningen lär du dig att arbeta med en manual utformad för personer med kognitiva nedsättningar

Norrbottens Kommuner har en certifierad utbildare från Luleå Kommun med länsuppdrag att utbilda personal i boendestöd, öppenvård, stödboende, servicebostäder mfl.