Meny

Gruppledarutbildning ABC – Alla barn i centrum (föräldraskapsstöd)


ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år och som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Denna utbildning syftar till att utbilda gruppledare som ska leda denna process.

Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet. Läs mer på Alla barn i centrum >>

Målgrupp: Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som planerar att starta föräldrastödsgrupper.

I länet finns två certifierade instruktörer med länsuppdrag att utbilda gruppledare i ABC