Meny

Motiverande samtal (MI)


Motiverande samtal (Motivantional Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring. 

MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Kursledare Ann-Charlott Lidfors är medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers och har lång erfarenhet av att utbilda i metoden.