Meny
Lulea Siluett Vit Bg

Trygghetskonferensen ”Tillit i en orolig tid?” 2021 ändrar form!

Temat för den kommande Trygghetskonferensen, ”Tillit i en orolig tid?”, är mer aktuellt än någonsin. Covid-19 påverkar oss alla och framtiden har blivit svårare att förutsäga. Ett trygghetsskapande arbete behövs mer än någonsin för att öka tilliten mellan människor och samhälle.

Digital föreläsning 30 september

Fakta och fördomar om risk och kris

Misse Wester 

Att kommunicera kring risk och kris är centralt för krishantering, viket det senaste årets pandemi visat. Men vem som talar, vem som lyssnar och vad det får för konsekvenser är ibland svårt att avgöra. Forskning på området visar att det ibland finns betydande skillnader mellan hur myndigheter tänker kring befolkningens behov, och vad befolkningen själva tycker de behöver.


 

Trygghetskonferensen 

”Tillit i en orolig tid?” som tema för nästa Trygghetskonferens fastställdes redan 2019 när planeringsarbetet startade. Under tiden som passerat sedan dess har frågan om tillit i samhället ökat i aktualitet. I väntan på att vi återigen ska kunna anordna en Trygghetskonferens på plats i Luleå vill vi skapa möjlighet att lyfta frågor som till exempel hur tilliten påverkar samhället och vad den innebär för den upplevda tryggheten.

Under 2021 byter därför konferensen skepnad och blir delvis digital. Vi startar med några digitala arrangemang och avslutar med en fysisk konferens i Luleå när så är möjligt. Målet är att erbjuda intressanta föreläsare och möjlighet till dialog kring temat tillit som en baskomponent i det samhällskontrakt som råder mellan stat och medborgare samt hur det trygghetsskapande arbetet kan bidra till att öka tilliten.

Vi vet inte i nuläget med säkerhet vilket datum som kan bli aktuellt för vår fysiska konferens. Men för att kroka i konferensens tema; vi får ha tillit till att den tiden kommer!

Välkommen till Trygghetskonferensen 2021!

Mer om Trygghetskonferensen

Trygghetskonferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Rättighetscentrum Norrbotten och Region Norrbotten.

Målet för Trygghetskonferensen är att visa hur trygghet för alla är kopplat till hållbart arbete med mänskliga rättigheter, trygghets- och brottsförebyggande arbete, jämlikhet, jämställdhet och tillit. Vi vill visa hur främjande och förebyggande arbete kan ge positiva effekter inom områden som utmanar oss idag.

För en inblick i Trygghetskonferensernas upplägg - ta gärna del av information om förra Trygghetskonferensen som hölls 2018
Trygghetskonferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Rättighetscentrum Norrbotten och Region Norrbotten.

Tidigare föreläsningar

Kontakta oss

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
mats.burman@lansstyrelsen.se
010-225 52 57
Björn Eriksson
Norrbottens Kommuner
bjorn.eriksson@kfbd.se
070-554 58 03
Kristina Lantto
Polismyndigheten
kristina-e.lantto@polisen.se
010-568 35 30
J-O Madeleine Ågren
Rättighetscentrum Norrbotten
jan-olov.madeleine.agren@sensus.se
0920-25 99 81