Meny

Nära vård innebär en fokusförflyttning

Nära vård handlar om att byta perspektiv och ta på sig den enskildes glasögon. I varje möte med den enskilde är det viktigt att ställa frågan: Vad är viktigt för dig?

Nedan presenteras fyra fokusförflyttningar som är förutsättningar för att vi ska lyckas ställa om till en nära vård.  


Person och relation

Från fokus på organisation till fokus på person och relation. 

 • Istället för att utgå från vårt interna perspektiv måste vi ta på oss den enskildes glasögon och fundera på hur våra verksamheter ser ut om från den enskildes fokus. 
 • Mycket av den nära vården kommer att bygga på vår förmåga att skapa relationer. Både mellan patienter, brukare och vårdpersonal men också mellan oss aktörer. 
 • Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet. Det handlar om att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?"

Aktiv medskapare

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare

 • Patienter och brukare är inte passiva mottagare av våra tjänster utan äger sin egen hälsa och vet vad som är viktigt för dem. 
 • När hälften av Sveriges befolkning lever med en kronisk sjukdom och hälften av dem har två till tre sjukdomar samtidigt lär man sig mer om sin sjukdom vilket medför att vi både kan och vill göra mer själva. 

Proaktiv och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

 • Vi behöver jobba proaktivt och hälsofrämjande istället för att vänta på att patient eller brukare ska söka upp oss med ett behov. 
 • Att möta upp tidigare och att arbeta tillsammans utifrån individens individuella behov är en förutsättning för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet.  

Sammanhållet utifrån personens fokus

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. 

 • När vi har på oss den enskildes glasögon kommer vi se att det inte handlar om hur bra vi gör varje liten tjänst var och en för sig. Det handlar om hur vi gör tjänsterna tillsammans. 
 • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
 • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
 • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Sidan uppdaterades 2021-11-16