Meny
41458078 Young Happy Business Woman

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt för socialtjänsten att beskriva individens resurser, behov mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten.


Läs mer om IBIC 


Tips på utbildningsmaterial om IBIC

Här nedan finns tips på utbildningar och material som kan användas vid utbildningar. Det är viktigt att den enskilda kommunen avgör vad som är lämpliga utbildningar och lämpligt material.  

Kunskapsguiden/Socialstyrelsen har en webbintroduktion för IBIC som ska vara ett stöd vid införandet av arbetssättet IBIC. Det är en serie utbildningstillfällen med nio avsnitt. Det första avsnittet vänder sig till handläggare och utförare samt även till politiker, ledning och ansvariga för verksamheter. De övriga åtta avsnitten beskriver användningen av IBIC och vänder sig främst till handläggare och utförare.


Region Uppsala har tagit fram ett utbildningspaket bestående av åtta filmer och ett tillhörande utbildningskompendium. Utbildningarna omfattar områdena funktionshinder, äldre och äldreomsorg samt personcentrerad vård och omsorg. Utbildningarna kan genomföras individuellt eller i grupp.


Uppdaterad 2023-12-12