Meny

Politisk plattform för Arktis visar vägen för samarbete i norr

Norrbotten har ett geografiskt läge med stor politisk betydelse i ett Arktis med känsliga miljöer, flera kulturer och ekonomisk potential. Nu har Tillväxtberedningen, som består av politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten, beslutat om vilka som är de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis.

Utrikesminister Margot Wallström lyfter fram Norrbottens politiska plattform för Arktis – som en möjlighet till regional hållbar tillväxt

Politikerna i vår gemensamma tillväxtberedning mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten bestämde att dra nytta av vårt geografiska läge och ta fram en arktisk politisk plattform. En arbetsgrupp bestående av Niklas Nordström, Kent Ögren, Agneta Lipkin och Robert Bernhardsson har varit drivande och hållit i processen.

I samband med den årliga konferensen Arctic Frontiers vecka 4 i Tromsö som samlar politiker, forskare och näringsliv från hela världen arrangerade Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten ett event. Utrikesminister Margot Wallström inledde och poängterade hur viktigt det är att regionen engagerar sig. Hon fortsatte med att Norrbotten och Västerbotten är Sveriges arktiska län och genom Norrbottens arktiska plattform har norra Sverige tagit ett viktigt steg mot att bli en aktiv aktör i arktiska sammanhang. Det kommer att stärka Norrbotten men det stärker också Sveriges nationella arktiska politik. Regionen bör ha en ledande roll när det gäller att driva på för en ekonomisk och socialt hållbar utveckling i Arktis, liksom att visa på möjligheten att skapa attraktiva livsmiljöer utanför storstadsområdena. Men också att tillvarata urfolkens unika kultur och kunskap. Det är viktigt att påpeka för världen att utveckling och hållbarhet är möjliga att förena.

Niklas Nordström, kommunalråd tillsammans med Maria Stenberg, regionråd presenterade Norrbottens politiska plattform i Tromsö. Nordström säger, genom att främja innovationer och forskning i en arktisk dimension ger det tillväxt och jobb samt tillsammans med våra grannar når vi framgång. Omvärldens ökade intresse för Arktis, har förändrat bilden av norra Skandinavien och med plattformen lägger vi grund för en offensiv politik för Norrbotten som en del i arktiska geografin.

Genom att ytterligare stärka samarbetet inom politik, näringsliv och akademi kan Norrbottens konkurrenskraft öka. Luleå Tekniska Universitet är en viktig aktör med sin arktiska forskning vilket ökar Norrbottens möjligheter som en hållbar tillväxtregion i Arktis.

Läs mer

 

 

 

20 Jan 2017 Regional utveckling