Meny

Säkerställ likvärdig digitalisering i hela Sverige!

Norrbottens Kommuners styrelse har skickat en skrivelse till civilminister Erik Slottner med uppmaningen att budget och utbyggnadstakt för bredband behöver öka. I skrivelsen framhävs att incitamenten för mobiloperatörer att upprätta stabila mobiltjänster i hela landet bör ses över.

Alla norrbottningar förtjänar god och likvärdig digital infrastruktur som övriga delar av Sverige för att på lika villkor både kunna nyttja och bidra till grundläggande samhällstjänster. Snabb och stabil mobiltäckning eller internetuppkoppling är nödvändigt för att kunna nyttja de resurser som finns i samhället. Regeringens mål är att alla hushåll i Sverige 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. Post- och telestyrelsen (PTS) anger att i Sverige har 95% av alla hushåll, tillgång till anslutning av fiber. Motsvarande siffra för Norrbotten är oacceptabelt låga 76%. Läs här >>

02 Nov 2022