Meny

Ekonomiskt incitament till kommuner ett måste för ökad vindkraftsutbyggnad

Utredningen om vindkraft med syfte att öka kommunal tillstyrkan för vindkraftsetableringar saknar förslag om ekonomiskt incitament till kommuner. Norrbottens Kommuner har lämnat ett yttrande i frågan med det tydliga ställningstagandet att intäkter till kommuner är ett måste ifall deras tillstyrkan ska öka.

  • Regeringen måste omedelbart ta fram ekonomiska incitament till kommuner med befintlig vindkraft samt vid utbyggnad av ny vindkraft, vilket sannolikt sker bäst via skatteintäkter. Det bör ske genom kommunal fastighetsskatt som gör att intäkter tillfaller kommuner inom vilka vindkraftverken står. En sådan förändring ska dock inte ersätta det kommunala vetot som också måste finnas kvar. Det är olyckligt att både den tidigare regeringens kommittédirektiv och den nuvarande regeringens tilläggsdirektiv har förhindrat utredningen från att lägga fram nödvändiga svar kring ekonomisk kompensation till kommuner. För som det ser ut nu har regeringen ödslat dyrbar tid och skapat osäkerhet både för kommuner och vindkraftsbranschen, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S) och ordförande Norrbottens Kommuner.

 

  • Det är oförsvarbart att det tar så lång tid att få till grundläggande förutsättningar för att kommuner och vindkraftsbranschen ska kunna öka vindkraftsutbyggnaden. Att ännu en fördröjning står framför oss är häpnadsväckande när det redan finns fullt fungerande system som ger kommuner skatteintäkter i våra grannländer. Sverige ligger långt efter och behöver ta igen förlorad tid. Regeringen måste förstå att vindkraftsutbyggnad, likt andra energislag, har ledtider tills att verken sätts i drift, säger Ulrica Hammarström, kommunalråd Pajala (S) och vice ordförande Norrbottens Kommuner.

 

Läs hela pressmeddelandet här >>

08 Sep 2023