Meny

Norrbottens Kommuner vill se en permanent försöksverksamhet i kommunsektorn

Försöksverksamhetskommittén föreslår nya former för försök i kommunerna, bland annat med ett samlat statsbidrag. Norrbottens Kommuner efterfrågar nu en permanent försöksverksamhet. Kommunerna behöver få pröva nya sätt att hantera sina samhällsutmaningar, vilket försöksverksamheten med ett samlat statsbidrag gynnar.

Norrbottens Kommuner har lämnat ett yttrande gällande den statliga offentliga utredningen om försöksverksamhet i kommunal sektor. Försöksverksamhetskommittén föreslår ett samlat statsbidrag till befolkningsmässigt små kommuner utan särskilda krav för dess användning. Norrbottens Kommuner är positiva och anser att initiativet främjar små kommuners planeringsförutsättningar.

  • De riktade statsbidragen försvårar planeringen i små kommuner rejält. Vi anser att ett samlat statsbidrag som låter varje enskild kommun nyttja rätt lösningar för deras specifika utmaningar är mycket bättre än krånglet med de riktade bidragen, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande Norrbottens Kommuner.
  • Ett samlat statsbidrag skapar stor nytta genom att det tillgängliggör medel som de små kommunerna tidigare har saknat resurser för att överhuvudtaget ens ansöka om. Det finns sedan länge ett stort behov av en permanent struktur för försöksverksamhet som gör det möjligt för kommunerna att arbeta mer långsiktigt och effektivt, säger Claes Nordmark.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs hela yttrandet här.

 

10 Apr 2024