Meny

Tillväxtberedningen i Norrbotten kräver krafttag i finansieringen av infrastrukturplaneringen

Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag till infrastrukturplaneringen för 2026 – 2037. Den gemensamma Tillväxtberedningen för Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har lämnat det tydliga budskapet att underlaget behöver säkerställa en tillräcklig finansiering för och ett skyndsamt genomförande av Norrbotniabanan samt åtgärder på Malmbanan.

- Trafikverkets inriktningsunderlag blir inget annat än en tvärbroms för den gröna omställningen när förslaget skjuter fram de nödvändigaste åtagandena. Om regeringen nu inte säkrar en tillräcklig finansiering och ett snabbt genomförande av Norrbotniabanan och åtgärder på Malmbanan med dubbelspår Luleå-Boden så lägger det krokben för utvecklingen i Norrbotten. En utveckling som skapar tillväxt och säkerhet för hela Sverige, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande Norrbottens Kommuner.

- Det nya säkerhetsläget med Sveriges och Finlands Nato-medlemskap sätter fokus på Nordkalottens transportsystem. Regeringen måste lyfta blicken och agera efter devisen att stomnätskorridorerna, som inkluderar Norrbotniabanan och Malmbanan, inte bara är ett nationellt ansvar som Sverige erhållit från EU. Det är dessutom en livsviktig angelägenhet för säkerheten i Sverige, våra grannländer och hela Europa, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande och regionråd Region Norrbotten.

Läs hela pressmeddelandet här.

16 Apr 2024